NYHETER
Jag vet inte om vi varit otydliga men den faktura vi skickat till jaktlagen är ingen arrendeavgift utan avgift för medlemskap i Jaktskytteklubben och Jägareförbundet. Avgiften till Jaktskytteklubben är 450 kr och finansierar bl.a. skjutbanorna, viltvården, mötesverksamheten och administration. 600 kr är avgift till Jägareförbundet där vi är försäkrade samt får deras tidning. Att vi delfakturerade beror på att räkningarna för renoveringen av skjutbanorna och medlemsavgiften till Jägareförbundet hade förfallodag 30 så de var vi tvungna att betala för att inte få förseningsavgift                                                     och betalningsanmärkningar. Arrendefakturorna kommer senare när vi fått faktura från Stora.
                                                   Thomas Olsson ordf

Björnpasset Hällefors skjbana 17 juli kl 17.00
kostnad icke medlemmar 50 kr
jämna kulor eller Swish
VÄLKOMNA

Skjutmoment vid provtagning!
Sidofigur 80 meter.
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
Sidofigur 40 meter.
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
Sidofigur och Frontfigur 20 meter.
Krav för godkännande: En serie a' 3 skott inom 10 sekunder, samtliga skott inom träffområdena. Först skjuts två skott på sidobjörnen och sedan ett tredje skott på frontbjörnen. Det skall vara 5 meter mellan tavlorna i sidled. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Välkommen till jaktskyttetävlingen Utmaningen i Fredriksberg den 6 juli endast medlemmar
anmälan 08:30-09:00
Älg 8 skott jägarserie
Rådjur 10 skott löpande
Skeet 10 skott Lilla serien
Trap 25 skott
Resultat 2 tävlande 
1a Per Larsson    114p
2a Rickard Bergqvist 94p