Senaste nyheterna

Kammarrätten i Sundsvall har inte tagit något beslut än om någon jakt på lodjur i norra länsdelen än.
Vi får hoppas att det kommer ett beslut i nästa väcka. se nedanstående utdrag

MVH Jonas

Begränsad lodjursjakt prövas i kammarrätten
Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att länsstyrelsen får prövningstillstånd i frågan om den begränsade lodjursjakten i Örebro län. Förvaltningsrätten i Luleås dom kommer därmed att prövas i högre instans.
Förvaltningsrätten i Luleå tog den 1 februari beslut om att sänka lodjurstilldelningen i Örebro län från 3 till 2 lodjur som bara får skjutas i södra delen av länet. Som skäl angav rätten att jakten kunde påverka regional gynnsam bevarandestatus för lodjur i Örebro län.
Det är ett mål som inte finns.
 
Domen prövas
Länsstyrelsen i Örebro delar därför inte förvaltningsrättens syn, och har överklagat domen till kammarrätten. Länsstyrelsen hänvisar till att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är ett nationellt mål, och att man även bedömer att jaktutrymmet för licensjakt på tre lodjur finns i Örebro län.
Kammarrätten tog under torsdagen beslut om att ge länsstyrelsen prövningstillstånd, och att domen kommer att prövas i kammarrätten.
 

 

Bergviks affären
Som många av er säkert har uppmärksammat så pågår just nu en stor skogsaffär där Bergvik Skog AB:s skogsinnehav övergår i andra ägarformer. Styrelsen har varit i kontakt med Stora Enso Skog, då de berörs i frågan, men det finns i dagsläget inte mycket information att delge kring jakten.  Med detta besked så fortsätter styrelsen och Hellefors Jaktskytteklubb sitt arbete som tidigare. Vi har även återkommande punkt i dagordningen vid styrelsemöte, där vi samtalar om ovanstående.

 

Bestämmelser för Viltvårsdagsverken inom Hällefors Jaktskytteklubb.
Varje medlem i klubben är skyldig att utföra minst tre dagsverken per jakt år före den 30 juni. Viltvårdsansvariga eller småviltjaktledare/älgjaktledare anvisar lämpliga arbetsuppgifter. Alla dagsverken ska godkännas av klubbens viltvårdsansvariga eller jaktledare. Viltvårdsansvariga inom lagen redovisar utförda dagsverken till småviltsavdelningen inom klubben och vilka medlemmar som ska betala för ej utförda dagsverken. Klubbens småviltavdelning upprättar förteckning över utförda dagsverken och klubbens kassör debiterar de medlemmar som ska betala för ej utförda dagsverken. För ej utförda dagsverken debiteras medlemmen av Hellefors jaktskytteklubbs kassör, avgiften tillfaller Hällefors jaktskytteklubb för att administrera utgifter inom viltvården. Avgift för ej utförda dagsverken är 200 KR dag som ska vara betalt 30 dagar efter debiteringen från kassören.