Nu är nya drivlinan monterad på våra båda älgbanor Moving Range 8000 med skottdetektor dvs älgen startar 2 sek efter skottet