Håens Jaktlag

Jaktledare
Tommy Sander
Frösaråsen1  770 10 Fredriksberg 
0591-20185 / 070-6740185 
tsander0109z@gmail.com 

Småviltsansvarig
Göran  Dahlman
Ludvikavägen 32
770 10 Fredriksberg 
0591-20181 / 070-3108117 
nils-goran.dahlman@telia.com 
 

Ordförande
Ordförande
Sigge Isaksen
Ringvägen 33  640 40 Stora Sundby
016-292 34 / 072-745 67 31
sigge.isak@hotmail.com