HÄLLEFORS JAKTSKYTTEKLUBB TÄVLINGS PROGRAM 2019 
 

Banorna  öppnar   
Hällefors     3 juni   
Fredriksberg     4 juni   
Banorna stänger   
Hällefors   29 aug         
Fredriksberg  29 aug 
 
HÄLLEFORS:          Varje helgfri måndag och torsdag kl 17.00 - 20.00 
 
FREDRIKSBERG:   Varje helgfri tisdag och  torsdag   kl 17.00 - 20.00    
 
Tävlingar 
    6 juli                 Utmaningen         Fredriksberg 
20   juli                 22 lr stig              Hällefors 
    3 aug                 Kuljaktstig            Fredriksberg 
10   aug                 KM    Jägar trap             Hällefors 
24   aug                 KM        Jaktskytte              Hällefors

Datum anslås på banorna       Länsälgen             Hällefors/Fredriksberg 
 
Björnpasset uppskjutning kommer att ske även i år   datum anslås senare på respektive bana och på hemsidan  startavgift 50 kr  för icke medlemmar
 
Fortsätter även i år  För varje tävling man deltar   i erhåller man en lott som man  kan vinna 1 års småviltsjakt    Samtliga tävlingar börjar kl  09:00 anmälan sker 08:30 på respektive bana  
 
KM kombinerat  /   Km Jägartrap    Prisbord samt utlottning av priser bland de tävlande   
 
Utmaningen / Kuljaktstigen Prisbord   samt utlottning av  priser  bland de tävlande
 
Behöver  du  dagsverken    hör av dig till Allan Myrtenkvist Hällefors eller Erik Nilsson Fredriksberg 
 
Utlåning av skjutbanor i  Hällefors sker endast genom Allan Myrtenkvist tel: 070-6962620  
Utlåning av skjutbanor i  Fredriksberg sker endast genom Erik Nilsson     tel:  070-4968504