Kronviltsjakt på Hellefors jaktskytteklubbs marker.
Småviltsjaktsområden som berörs är Örling, Älvsjöhyttan och Älvsjöhedens marker. Det är endast dom marker som ligger i värmlands län som ingår i Ullens kso.
* Jakten bedrivs som avlysningsjakt inom hela Kso vilket innebär att det är tillåtet för alla jaktlag inom detta område att jaga kronvilt.
* Jakttid:
 Kalv och hind:16/8 2018 -31/1 2019. Smyg/pyrschjakt 16/8-7/10.
 Hjort: 8/10 2018-31/1 2019
* Avskjutningsmål enligt skötselplanen:
(Detta är tilldelningen i hela kso och inte bara på klubbens marker)
* 1 Hjort
* 3 Hindar
* 6 Kalvar
* Bokning  av jakt sker enligt klubben regler för bokning av jaktruta. Jaktkort skickas som vanligt till berörd jaktledare.
* Avskjutningsrapportering:  Då denna jakt sker som avlysningsjakt så meddelas skjutna djur så snart som möjligt via sms eller tel. till småviltsavdelningen på 072-5402300.

Kvar av tilldelningen följ länken 
https://www.jaktrapport.se/statistik_tilldelning_kron.php?y=2018&y2=2018&kso=298

Då det har varit lite missförstånd i rapporteringen ska denna ske till småviltsavdelningen snarast möjligt. Detta pga. att jakten sker som avlysningsjakt. Meddela skjutna djur så snart som möjligt via sms eller tel. till småviltsavdelningen på 072-5402300. Sedan meddelas jaktdagar och fällt vilt som vanligt till småviltsjaktledaren för berört område.
Mvh Henrik

Kronviltsjakt på Hellefors jaktskytteklubbs marker.
Småviltsjaktsområden som berörs är Örling, Älvsjöhyttan och Älvsjöhedens marker. Det är endast dom marker som ligger i värmlands län som ingår i Ullens kso.
* Jakten bedrivs som avlysningsjakt inom hela Kso vilket innebär att det är tillåtet för alla jaktlag inom detta område att jaga kronvilt.
* Jakttid:
  Kalv och hind:16/8 2018 -31/1 2019. Smyg/pyrschjakt 16/8-7/10.
  Hjort: 8/10 2018-31/1 2019
* Avskjutningsmål enligt skötselplanen:
(Detta är tilldelningen i hela kso och inte bara på klubbens marker)
* 1 Hjort
* 3 Hindar
* 6 Kalvar
* Tingning av jakt sker enligt klubben regler för bokning av jaktruta. Jaktkort skickas som vanligt till berörd jaktledare.
* Avskjutningsrapportering:  Då denna jakt sker som avlysningsjakt så meddelas skjutna djur så snart som möjligt via sms eller tel. till småviltsavdelningen på 072-5402300.