Senaste nytt

ÅRSMÖTE kommer att ske preliminärt i juni  
Hellefors Jaktskytteklubb planerar att hålla årsstämma i juni Hällefors Folkets Hus.
Motioner till stämman skall sändas till ordföranden via mail till mailadress
helleforsjsk.ordforande@gmail.com och skall vara honom tillhanda senast den 30 mars.
OBS att mötesdatumet är preliminärt då vi i dagsläget inte har kännedom om hur den pågående
pandemin utvecklas.
Sista datum för motioner ligger dock fast. Kallelse med dagordning kommer att
delges minst 14 dagar för mötesdatum.
Styrelsen
Hellefors Jaktskytteklubb söker intresserade och ansvarsfulla småviltjägare. Vi erbjuder dig medlemskap i en anrik jaktskytteklubb som fyllde 100 år 2020. Småviltjakt erbjuds på 108 000 ha fin skogsmark för 4 000kr/år. Marken är belägen i N Örebro, Södra Dalarna samt Östra Värmlands län. Medlemskap i klubben inkluderar även medlemskap i Svenska Jägareförbundet
Vid intresse kontakta ordförande Thomas Olsson på helleforsjsk.ordforande@gmail.com