Jakten samordnas av Länsstyrelsen Örebro län och jaktledare är utsedd. Jakten skall inriktas på det revirmarkerande par som finns i området och då i första hand på hanen som är försedd med GPS-halsband. Efter samråd med Länsstyrelsen har beslut tagits att jakten i ett inledande skede skall bedrivas av en mindre grupp jägare/hundförare.
Detta på grund av rådande väderförhållande, säkerhet och att även minimera risken att "fel djur skjuts" då andra djur rör sig i området. Avsaknaden av snö gör att synobservationer är ett viktigt medel för att detta ska lyckas. Alla observationer är viktig och särskilt det djur med halsband som rör sig i eller i anslutning till den ruta som positionen visar på vargwebben. Kontakt har tagits med berörda jaktlag och jaktområden.
Har ni en synobservation, kontakta jaktledare på respektive område alternativt tar ni kontakt med någon i styrgruppen för Hökhöjdens ÄSO.

Länsstyrelserna i Örebro, Dalarna och Värmland har idag beslutat om Skyddsjakt på 2 vargar inom del av Norrsjöreviret. Länsstyrelserna utser jaktledare som i sin tur utser jägare för skyddsjaktens genomförande. Jakten skall bedrivas i de centrala delarna av Jaktskytteklubbens marker med tillägg till Bredsjö-Havsjön och mark väster om Ställdalen. Jakttiden är fram till den 14 dec. Styrelsen återkommer med mer besked när sånt finns att ge.

Ansökan om skyddsjakt.
Styrelsen för Hellefors Jaktskytteklubb ansökte den 17 nov om skyddsjakt på varg i Norrsjöreviret hos länsstyrelserna i Dalarnas och Värmlands Län. Tillsammans med Jägareförbundets Hälleforskrets skickades en liknande ansökan till länsstyrelsen i Örebro län den 18 nov. Ingen länsstyrelse har ännu besvarat ansökningarna.
Styrelsen

 

HARJAKT 

skicka gärna in bilder från era småviltsjakter