ÅRSMÖTE 17 SEPT KL 19:00 FOLKETS HUS HÄLLEFORS
OBS:ingen förtäring kommer att ske
Motioner, som skall behandlas av medlemsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan mötet
VÄLKOMNA STYRELSEN
HÖSTMÖTET
KOMMER ATT SKE I SAMBAND EFTER ÅRSMÖTET

HÄLLEFORS JAKTSKYTTEKLUBB TÄVLINGS PROGRAM 2020
 

Samtliga tävlingar är inställda i år

Behöver  du  viltvårds dagsverken  så hör du av dig till Allan

Uthyrning/Utlåning av skjutbanor i Hällefors sker endast genom Allan Myrtenkvist tel:070-6962620 
 

MEDLEMSKORTET FRÅN JÄGARFÖRBUNDET
ÄR FÖRSENAT  I ÅR MEN DET ÄR PÅ GÅNG

HARJAKT 

skicka gärna in bilder från era småviltsjakter