Björnpasset Hällefors skjbana 
 9 aug kl 17.00
kostnad icke medlemmar 50 kr
betalning sker genom Swish
VÄLKOMNA

OBS båda skjutbanorna är kontantfria from i år

betalning kan endast ske genom swish
INFO. BOKNING / JAKTRAPPORT i EASYHUNT
Från och med 2021-12-06 måste du som bokar jaktmark via Easyhunt även skicka in jaktrapporten digitalt i Easyhunt.
Om du inte skickar in jaktrapporten blir du automatiskt blockerad från vidare jaktmarksbokning i Easyhunt.