Arealförändringar inom Hellefors Jaktskytteklubb.
Hellefors Jaktskytteklubb har inte erbjudits förlängning av arrendeavtalet på den del av arealen som tidigare administrerades hos oss som Jaktlag 18 Loka. Älgarrendet övergick redan i fjol till ett annat jaktlag som stod utanför Jaktskytteklubben och från och med i år 2020 mister vi alltså arrendet på ”övrigt vilt” (1790 ha) vilket känns tråkigt men är en realitet.
Glädjande är det dock att Jaktskytteklubben utökar sin areal i den södra delen av vårt område med 1970 ha som vi kommer att arrendera av Stora Enso. Marken ligger i Värmlands län och gränsar i öster till vårt Rockesholmsområde. Arrendet omfattar all jakt och älgjaktdelen kommer vi att vidareöverlåta till Rockesholmslaget på samma sätt som vi redan gör med de arrenden där klubben har all jakt och där enskilda jaktlag sköter älgjakten. Jakten på ”övrigt vilt” kommer för Jaktskytteklubbens del administreras av småviltansvarig i Rockesholmslaget med fyra nya småviltrutor. På Jaktrapport administreras marken under Bergslagkanalen ÄFO, Mögsjöns ÄSO och namnges som Fritjärn Östra 2020. Kartbild på arealen med småviltrutor inritade kommer vi att lägga ut på hemsidan så snart de blivit klara.
Frågor på detta kan besvaras av ordf Thomas
Styrelsen 

Björnpasset Hällefors skjbana 
15 juli 2020 kl 17.00
kostnad icke medlemmar 50 kr
betalning sker genom Swish
VÄLKOMNA

Skjutmoment vid provtagning

Sidofigur 80 meter.
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
Sidofigur 40 meter.
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
Sidofigur och Frontfigur 20 meter.
Krav för godkännande: En serie a' 3 skott inom 10 sekunder, samtliga skott inom träffområdena. Först skjuts två skott på sidobjörnen och sedan ett tredje skott på frontbjörnen. Det skall vara 5 meter mellan tavlorna i sidled. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

OBS           OBS               OBS

Årsstämman den 23 april ställs in på grund av coronaviruset
Nytt datum meddelas senare
Styrelsen Hellefors Jaktskytteklubb

HÄLLEFORS JAKTSKYTTEKLUBB TÄVLINGS PROGRAM 2020
 

Samtliga tävlingar är inställda i år


Tävlingar
Samtliga tävlingar börjar kl  09:00 anmälan sker 08:30
på respektive bana
  
KM kombinerat  /   Km Jägartrap             
Prisbord 1-2-3 samt utlottning av priser bland de tävlande  
Utmaningen / Kuljaktstigen
Prisbord 1-2-3   samt utlottning av  priser 
Behöver  du  viltvårds dagsverken  så hör du av dig till Allan

Uthyrning/Utlåning av skjutbanor i Hällefors sker endast genom Allan Myrtenkvist tel:070-6962620

 

HARJAKT 

skicka gärna in bilder från era småviltsjakter