Vårjakt på råbock 

Vårjakt på råbock på de av Hellefors Jaktskytteklubbs arrenderade marker.
Vårjakt på råbock får ske enl (1maj-15juni) jakttabell och våra bestämmelser på våra arrendemarker. Där råbock finns kvar av den planerade avskjutningen (max 40% av begärd avskjutning) på resp småviltområde kan jakt ske. Småviltansvarige på respektive område kan dock avlysa jakten när man finner det lämpligt.
Gästjakt under vårjakten är inte tillåtet medan uppsiktsjakt är tillåten.
Småviltavdelningen rekommendera medlemmarna att inrikta jakten på de små bockarna
och spara revirbockarna till brunsten.
Småviltavdelningen.
INFO. BOKNING / JAKTRAPPORT i EASYHUNT
Från och med 2021-12-06 måste du som bokar jaktmark via Easyhunt även skicka in jaktrapporten digitalt i Easyhunt.
Om du inte skickar in jaktrapporten blir du automatiskt blockerad från vidare jaktmarksbokning i Easyhunt.

I fliken LÄNKAR kan ni läsa på respektive Länstyrelse läsa info om jakt på rovdjur o jakttider  och även vilt