Rovdjursinventering 2017
Den 1 oktober drar rovdjursinventeringssäsongen igång.
Rapportera när du ser spår eller har sett Björn, Varg, Lo eller Järv.
När det är snöföre är det bästa att ringa direkt till länsstyrelsernas rovdjursspårare eller till klubbens rovdjursansvariga innan spåren hinner snöa igen eller töa bort, rapporteringen kan även göras på plats för observationen via mobilappen Skandobs Touch som du kan ladda ner från App Store eller Google Play. Du kan även använda webbsidan www.skandobs.se                                                                                 

Länsstyrelsernas rovdjursspårare.  
· W län Bert Erikson 010-225 03 26. 
· W län Fredrik Perols 010-225 03 40.
· S län Urban Mossberg 010-2247242.
· T län Kjell Johansson 010-2248376 klubbens norra del i T län.
· T län William Lundin 070-3961299 klubbens södra del i T län.
· T län Martin Carlsson 010-2248379 klubbens södra del i T län.

Det går även att kontakta klubbens rovdjursansvariga Sven-Inge Runqvist 073-0605591, Lars-Erik Erichsson 070-3295009 eller Thomas Luukkonen 070-2009640.
Utökad björn och vargspillningsinventering även i år.
Under förra årets inventeringssäsong skedde en utökad insamling av vargspillning, detta gjordes för att skapa ett bättre underlag för beräkning av ny omräkningsfaktor. För att få in ännu mer data som kan ligga till grund för omräkningsfaktorns storlek, ska den utökade spillningsinventeringen genomföras även i år. Så mycket varg och björnspillning som möjligt ska samlas in under säsongen och skickas på DNA-analys.
Insamlingen sker i samarbete med Jägarförbundet.
Ett par hundra insamlings-kit har delats ut till jaktvårdskretsarna i Fredriksberg och Hällefors. Utöver detta åker Länsstyrelserna i S- W-T län ut och samlar in spillning.

Arkiv