Översiktskarta

Här en karta över området, det är Loka och Rockesholm i söder, i norr är det Tyfors och Fredriksberg i väster gränsar det mot Lesjöfors och öster ut Ulriksberg.