Översiktskarta

Här  är länkar till kartor över jaktområdet området,
det är Rockesholm i söder,
i norr är det Tyfors och Fredriksberg i
väster gränsar det mot Lesjöfors
och öster ut Ulriksberg.

Stora Enso mark
Hällefors Tierp skogar