Hellefors Jaktskytteklubb har nu träffat överenskommelse med Hällefors Tierp Skogar AB (HT Skogar) om arrendet på ”övrigt vilt”. Företagets utgångspris var en höjning av Stora Ensos avtal från föregående år med 12,15%. Efter förhandlingar enades vi om en höjning med 8,5%. Det är inte en så stor sänkning kan man tycka men det betyder ändå en besparing för klubben på drygt 8900 kr mot företagets bud. Nu återstår det att se vilket pris Stora begär då de har merparten av den mark Jaktskytteklubben arrenderar. HT Skogars innehav är 28 275,9 ha.
Vi vill i detta sammanhang uppmana jaktlagen att snarast betala in den faktura som vi skickat ut med förfallodag den 30 juni. Klubben måste betala de fakturor vi får för att vi ska ha rätt till fortsatt jakt samt att detta gäller även fakturan för fortsatt medlemskap i Jägareförbundet. Man kanske inte heller kan hävda sitt medlemskap i Jaktskytteklubben om man inte betalat in medlemsavgiften och medlemskapet för föregående år löpte ut 30 juni
Vi återkommer med mer information när sådan kan ges.
Styrelsen

Jag vet inte om vi varit otydliga men den faktura vi skickat till jaktlagen är ingen arrendeavgift utan avgift för medlemskap i Jaktskytteklubben och Jägareförbundet. Avgiften till Jaktskytteklubben är 450 kr och finansierar bl.a. skjutbanorna, viltvården, mötesverksamheten och administration. 600 kr är avgift till Jägareförbundet där vi är försäkrade samt får deras tidning. Att vi delfakturerade beror på att räkningarna för renoveringen av skjutbanorna och medlemsavgiften till Jägareförbundet hade förfallodag 30 så de var vi tvungna att betala för att inte få förseningsavgift  och betalningsanmärkningar. Arrendefakturorna kommer senare när vi fått faktura från Stora.
                                                   Thomas Olsson ordf

Handlingar årsmötet 2017

Jourlista 2016

Jourlista 2015

Jourlista Hällefors 2015
Jourlista Fredriksberg 2015
Regler 2015
Skjutprogram 2015.