HÄLLEFORS JAKTSKYTTEKLUBB           
TÄVLINGS PROGRAM 2022


Tävlingar
OBS föranmälan gäller och kan ske via sms senast 1 vecka före tävlings dagen

09 juli  Utmaningen Fredriksberg   genom Per Forsberg           Tel: 076-8062392
16 juli 22 lr  stig  Hällefors                 genom Allan Myrtenkvist Tel: 070-6962620
30 juli Kuljaktstig Fredriksberg        genom Per Forsberg           Tel: 076-8062392
6 aug KM Jägar trap  Fredriksberg  genom Per Forsberg           Tel: 076-8062392
13 aug  KM  Jaktskytte  Hällefors     genom Allan Myrtenkvist  Tel: 070-6962620

          
Björnpasset 
uppskjutning kommer att ske även i år  
datum anslås senare på respektive bana och på hemsidan 
startavgift 50 kr för icke medlemmar betalning endast med swish

Samtliga tävlingar börjar kl  09:00 bra om ni er kl 08:30 
 
KM kombinerat  /  Km Jägartrap Utmaningen / Kuljaktstigen

Prisbord 1-2-3 samt utlottning av priser bland de tävlande  

Behöver  du  viltvårds dagsverken   
hör av dig till Allan Myrtenkvist Hällefors
                       Per Forsberg  Fredriksberg

Utlåning av skjutbanor i  Hällefors sker endast genom Allan Myrtenkvist tel: 070-6962620
Utlåning av skjutbanor i  Fredriksberg sker endast genom Per Forsberg      Tel: 076-8062392