Funktionärs lista Hellefors Jaktskytteklubb 2020/2021
 

Klubbordförande:     Thomas Olsson  070-5811808  
                                            Fallet Bomheden   68194 Kristinehamn
                                            helleforsjsk.ordforande@gmail.com

                     Vice ordförande:        Jonas Westberg   0587-14026   070-3989862  
                                             Västra Sund Sundsbacka 41       71391 Nora
                                             jonas.vestberg69@gmail.com

                                             
Sekreterare
                                              Juhani Dahlbacka
                                              Övre Alntorp 104
                                              71391 Nora
                                              Mob: 070-7527828


                                             helleforsjsk.sekreteraren@gmail.com
Kassör:                          Tillsvidare 
                                            Thomas Olsson  070-5811808  
                                            Fallet Bomheden   68194 Kristinehamn
                                            helleforsjsk.kassoren@gmail.com

Småviltsansvarig        Jonas Westberg   0587-14026   070-3989862  
                                             Västra Sund Sundsbacka 41       71391 Nora
                                           helleforsjsk.smavilt@gmail.com
                                         
 
                                         

Jaktskytteansvarig    Allan Myrtenkvist        070-6962620
                                            Lekbergsvägen 24A                                 
                                            712 33 Hällefors
                                            allan.myrtenkvist@gmail.com

Ledamöter:                  Lars-Erik Göransson           0703672114
                                            Mikael Eriksson                 0702042448
                                           

 
Suppleanter:                Christer Rådström             070-7698519
                                            PerForsberg                        0768062392
                                           Jonas Hellsing                      0738080994

Hemsida/iT    ansvarig:    Allan Myrtenkvist                                    
                                                      helleforsjsk.hemsidan@gmail.com
                                        
Rovviltansvarig:            Jonas Westberg                                                
                                           
Småviltsavd:                    Jonas Westberg                        
                                               Mikael Eriksson                 0702042448


Jaktskytteavdelningen                    
Ordförande:                 Allan Myrtenkvist                                     070-6962620
Ledamöter:                   Enar Karlsson                                            070-3085363
                                            Mattias Gustavsson                                  070-6406123                                            
                                            Lars-Erik Olsson                                       070-3434081
                                            Erik Nilsson                                               070-6278754 
                                            Stefan Nyqvist                                           0591-20718 
                                            Kjell Malmkvist                                         0739792422
                                            Anders Thunström                                   076-8366850


Revisorer:                           Henrik Bark
                                                       

Suppleanter:                     Torgel Siemensen
                                                 Sven Inge Runqvist

 
Valberedning:                    Kent Hjul     sammankallande           070-8852258                         
                                                  Glenn Resare
                                                

Suppleanter:                     Vakant 3 st