Funktionärs lista Hellefors Jaktskytteklubb 2019/2020
 

Klubbordförande:     Thomas Olsson  070-5811808  
                                            Fallet Bomheden   68194 Kristinehamn
  NY   mailadress               helleforsjsk.ordforande@gmail.com

                     Vice ordförande:        Jonas Westberg   0587-14026   070-3989862  
                                            Västra Sund Sundsbacka 41       71391 Nora
                                            jonas.vestberg69@gmail.com


Sekreterare:                  Tillfällig sekreterare
                                             Allan Myrtenkvist              070-6962620
                                            Lekbergsvägen 24A                                 
                                            712 33 Hällefors
                                             helleforsjsk.sekreteraren@gmail.com
Kassör:                          Tillfällig 
                                            Thomas Olsson  070-5811808  
                                            Fallet Bomheden   68194 Kristinehamn
                                            helleforsjsk.kassoren@gmail.com

Småviltsansvarig       Tillfällig  Christer Bergström  070-6356603
                                             Södra stockviken 20, 68891 Storfors 
                                         
                                           
Jonas Westberg   0587-14026   070-3989862  
                                             Västra Sund Sundsbacka 41       71391 Nora
                                           helleforsjsk.smavilt@gmail.com
                                           
Henrik Runqvist avgått

Jaktskytteansvarig    Allan Myrtenkvist                                     070-6962620
                                            Lekbergsvägen 24A                                 
                                            712 33 Hällefors
                                            allan.myrtenkvist@gmail.com

Ledamöter:                   Stig-Owe Jansson                                     073-8123200
                                            Falkersväg 3                                               77010 Fredriksberg
                                            sojan52@hotmail.com

                                            
                                           

 
Suppleanter:                Christer Rådström                                    070-7698519
                                            Mikael Pulkkinen                                      070-5102670
                                            Juhani Dahlbacka                                     0705113877


Hemsides ansvarig:    Allan Myrtenkvist                                    
                  OBS ny adress  helleforsjsk.hemsidan@gmail.com
                                        
Rovviltansvarig:         Jonas Westberg                                                
                                           
Småviltsavd:                Vakant                          
                                            Vakant


Jaktskytteavdelningen                    
Ordförande:                 Allan Myrtenkvist                                     070-6962620
Ledamöter:                   Enar Karlsson                                            070-3085363
                                            Mattias Gustavsson                                  070-6406123                                            
                                            Lars-Erik Olsson                                       070-3434081
                                            Erik Nilsson                                               070-6278754 
                                            Stefan Nyqvist                                           0591-20718 
                                            Kjell Malmkvist                                         0739792422
                                            Anton  Andersson                                     070-6251751  
                     

Ansvariga för skjutbanan i Hällefors

Banchef Hällefors                 Enar Karlsson                                 070-3085363
Ammunitionsförvaltare     Allan Myrtenkvist                          070-6962620
Ansv Älg                                     Mattias Gustavsson                       070-6406123
Ansv Rådjur                             Enar Karlsson                                 070-3085363
Ansv Inskjutning                   Enar Karlsson                                 070-3085363
Ansv Hare                                 Mattias Gustafsson                        070-6406123
Ansv Duva                                 Lars-Erik Olsson                            070-3434081


Ansvariga för skjutbanan i Fredriksberg
Banchef Fredriksberg         Erik Nilsson                                       070-6278754 
Ammunitionsförvaltare     Erik Nilsson                                       070-6278754 
Ansv Älg                                      Kjell Malmkvist                                073-9792422
Ansv Rådjur                              Stefan Nyqvist                                  0591-20718
Ansv Duva                                  Fredrik Halvarsson                         070-6066397


Revisorer:                                  Svend Månsen
                                                        Henrik Bark

Suppleanter:                             

                                                         Torgel Siemensen

 
Valberedning:                   Lars Book                            sammankallande
                                                 Kent Hjul
                                                 Sirin Tosun

Suppleanter:                     Vakant 3 st