Det går nu att punkt beställa vildsvins jakt på
Loka jaktområde 18 småviltsruta 4 där finns det ett jakttorn med en belyst åtel man sitter så att man ser ut över en åker där åteln är placerad.
Beställning sker som vanligt hos småviltsjaktledaren
0591-12840 eller 0730605591                         
Mer info får man vid beställningen av åtelplatsen.
Hellefors Jaktskytteklubb.

Jakt på Kronhjort,Björn ligger inte på jaktskytteklubben längre
jaktinformation angående dessa kommer därmed ej från klubben 
de åligger numera på de enskilda  älgjaktlagen.

Nyhet när det gäller småviltsjakt
Det är denna  mailadress som gäller för småviltsjaktledare och viltvårdsansvariga och adressen som skall användas: helleforsjsk.smavilt@gmail.com

Medlem äger att hos småviltjaktledaren, tidigast tre dagar före tilltänkt jakt, boka önskat
småviltsområde. Lördag och/eller Söndagsjakt får dock bokas på onsdag. 
Jaktbeställning får göras varje dag mellan kl. 18:00-21:00 dock ej lördagar, julafton och 
nyårsafton.                   

Dubbelbeställning av småviltområden för jakt samma dag, får ej ske.
Medlem äger dock rätt att på jaktdagens morgon fr.o.m. 
klockan åtta att ändra sin beställning om jakt ej medges pga. rovdjur. 
Medlem får ej agera som ombud för annan medlem. Jaktbeställning får endast ske per telefon. Bäverjakt bör punktbeställas.
Älghundsträning bör i första hand ske inom det område där medlemmen jagar älg. Medlem är skyldig att följa småviltjaktledarens anvisning.
Småviltjaktledaren har rätt att först välja småviltområde.


Nytt Jonas Westberg  sammankallande
Tel 070-3989862 
helleforsjsk.smavilt@gmail.com