Nyhet när det gäller småviltsjakt
Det är denna  mailadress som gäller för småviltsjaktledare och viltvårdsansvariga och adressen som skall användas: helleforsjsk.smavilt@gmail.com

Medlem äger att hos småviltjaktledaren, tidigast tre dagar före tilltänkt jakt, boka önskat
småviltsområde. Lördag och/eller Söndagsjakt får dock bokas på onsdag. 
Jaktbeställning får göras varje dag mellan kl. 18:00-21:00 dock ej lördagar, julafton och 
nyårsafton.                   

Dubbelbeställning av småviltområden för jakt samma dag, får ej ske.
Medlem äger dock rätt att på jaktdagens morgon fr.o.m. 
klockan åtta att ändra sin beställning om jakt ej medges pga. rovdjur. 
Medlem får ej agera som ombud för annan medlem. Jaktbeställning får endast ske per telefon. Bäverjakt bör punktbeställas.
Älghundsträning skall  ske inom det område där medlemmen jagar älg. Medlem är skyldig att följa småviltjaktledarens anvisning.
Småviltjaktledaren har rätt att först välja småviltområde.