• ditt fullständiga nanm
  • Är skytten inte du skriv in den här med parantes


  • Här nedan fyller ni i hur många ni skjutit av ett visst viltOmråde 2