Saltstenar finns att hämta hos Hällefors Bygg o Järn
och hos Stig Ove  i Fredriksbeg

här nedan ser ni vad respektive lag skall  ha


Lag                    Antal sten                                  Hämtställe
Tyfors               53                                                Fredriksberg Stig Ove
Fredriksberg   56                                                Fredriksberg
Säfsbyn            48                                                Fredriksberg
Håen                39                                                 Fredriksberg
Ulriksberg        49                                               Fredriksberg
Bråthöjden      52                                                Fredriksberg
Gravendal       48                                                Fredriksberg
Älvsjöhyttan   42                                                Hällefors Bygg o Järn                                        
Älvsjöheden    51                                                Hällefors Bygg o Järn                                     
Pansartorp      25                                               Hällefors Bygg o Järn                                   
Silken               40                                               Hällefors Bygg o Järn
Sävsjön            32                                               Hällefors Bygg o Järn
Örling               25                                               Hällefors Bygg o Järn
Silvergruvan    23                                              Hällefors Bygg o Järn
Skåln                26                                               Hällefors Bygg o Järn
Sikfors              21                                               Hällefors Bygg o Järn
Loka                  12                                               Hällefors Bygg o Järn
Rockesholm    30                                               Hällefors Bygg o Järn
Summa            672

Bestämmelser viltvårdsdagsverken.
Varje medlem är skyldig att utföra minst tre viltvårdsdagsverken per jakt år före den 30 juni. Viltvårdsansvariga, småviltsjaktledare eller älgjaktsledare i resp. jaktlag anvisar lämpliga arbetsuppgifter. Utförda dagsverken skall godkännas av någon av dessa. Viltvårdsansvariga i resp. jaktlag skall senast den 15 juli till klubbens småviltsavdelning redovisa vilka arbetsuppgifter som utförts under det gångna året. Man skall också redovisa vilka medlemmar som utfört eller ska utföra dessa arbetsuppgifter. De medlemmar som av olika anledningar ej utfört alla sina viltvårdsdagsverken kommer att debiteras en avgift för felande dag med en summa per dag som årsstämman bestämt. Avgiften för ej utförda dagsverken skall betalas inom 30 dagar efter fakturering och tillfaller Jaktskytteklubben att användas i viltvårdsarbetet. Bidrag till viltvårdsåtgärder kan sökas av respektive viltvårdsansvarig genom småviltsavdelningen. Beslut om bidrag tas av småviltsavdelningen inom given budgetram.

Viltvård