Jourhavande vid skjutbanan i Fredriksberg 2022
v.23          Kjell Malmkvist, Kenneth Andersson, Jerry Andersson
v.24          Tyfors Jaktlag (Ansvarig: Jan Magnil)
v.25          Fredriksbergs Jaktlag (Ansvarig: Stig-Owe Jansson)
v.26          Säfsbyns Jaktlag (Ansvarig: Raoul Nilsson)
v.27          Håens Jaktlag (Ansvarig: Tommy Sander)
v.28          Ulriksbergs Jaktlag (Ansvarig: Johan Kvarnström)
v.29          Gravendals Jaktlag (Ansvarig: Per-Åke Nilsson)
v.30          Tyfors Jaktlag (Ansvarig: Jan Magnil)
v.31           Fredriksbergs Jaktlag (Ansvarig: Stig-Owe Jansson)
v.32          Säfsbyns Jaktlag (Ansvarig: Raoul Nilsson)
v.33          Håens Jaktlag (Ansvarig: Tommy Sander)
v.34          Ulriksbergs Jaktlag (Ansvarig: Johan Kvarnström)
v.35          Kjell Malmkvist, Kenneth Andersson, Jerry Andersson
 
●        Banan öppnar 7 juni och stänger 1 September
●        Banan är öppen helgfria tisdagar och torsdagar kl. 17:00-20:00
●        Vid förhinder, Skaffar du en ersättare
●        Fel och brister ska rapporteras till chef eller banchefen
 
Banchef Per Forsberg                      Tel: 076-8062392
Chef Älg Kjell Malmkvist                Tel: 073-9792422
Chef Rådjur Stefan Nyqvist            Tel: 0591-20718
Chef Duva Anders Tunström         Tel: 076-8366850
Ammo förvaltare Per Forsberg      Tel: 076-8062392
 
Bokning av banor i Fredriksberg sker endast
genom Per Forsberg.Tel: 076-8062392
Jaktskytte avd.
Tävlingsprogram se hemsidan: https://www.helleforsjaktskytteklubb.se

Björnpasset Fredriksberg skjbana 2022-      -        kl 
kostnad icke medlemmar i klubben  betalar 50 kr
klubbmedlemmar 0kr

betalning endast med Swish
VÄLKOMNA

Skjutmoment vid provtagning

Sidofigur 80 meter.
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
Sidofigur 40 meter.
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
Sidofigur och Frontfigur 20 meter.
Krav för godkännande: En serie a' 3 skott inom 10 sekunder, samtliga skott inom träffområdena. Först skjuts två skott på sidobjörnen och sedan ett tredje skott på frontbjörnen. Det skall vara 5 meter mellan tavlorna i sidled. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

för mer info ring Per Forsber Tel: 076-8062392